Teatre à l’Eliana però per a totes

Parle Vosté
Fuente

El 24 de setembre ha donat inici la programació Anem al teatre, una veritable mostra artística i de nivell cultural i de ferma aposta per la cultura al nostre poble on un total d’ 11 obres de teatre, musical i dansa seleccionades d'entre les millors propostes escèniques de l'actualitat acollirà l'Auditori Municipal des d'aquest mateix mes de setembre i fins a abril de 2023 segons ens indica la nota de la presentació de la mostra. 

Així i en la mateixa nota en paraules de l’Alcalde, es destaca la qualitat artística de les obres i la quantitat d'intèrprets de gran nivell per a “un complet i divers programa per a tots els públics del qual podrem gaudir tots els elianers i elianeres”

Però malgrat les bones intencions no totes les elianeres i elianers podrán gaudir dels espectacles, tot i ser una reivindicació ja històrica, al menys de moment i mentre el lloc triat per la mostra continue essent l’Auditori Municipal ja que gaudim d’un centre inaccessible. 

Inaccessible al no comptar un accés digne, accessible i adequat per a qualsevol dels espais que composen l’auditori. Si totes les elianeres i elianares paguem amb els nostres impostos entre d’altres la programació cultural,  per què no totes les podem gaudir eniIgualtat de condicions?

Per què una dona o home  amb menuts que te que dur-los en carret no pot accedir plenament on desitge amb la seua criatura?  Per què una persona amb molt poca agudesa visual ha de témer per baixar a l’auditori davant la possibilitat de caure pels graons? Per què les persones amb mobilitat reduïda han de quedar constrenyides a estar darrere d’un barana totalment llunyans de l’escenari i mirar per entre els barrots?

Ha sigut un clam des de fa molt de temps la petició feta a l’ajuntament de no fer servir l’Auditori mentre no puguen gaudir totes les elianeres i elianers de les activitats

Arribarà la reforma abans de que acabe la temporada del teatre? Per què no s’han aprofitat estos darrers anys de les ajudes públiques existents per condicionar el local si és que el problema es pressupostari, el que no sembla per les continues declaracions de que tenim superàvit? Per què si no podem gaudir totes de l’Auditori no es pensen en alternatives creatives? Tenim molt bon temps aprofitem els espais oberts? Busquem altres alternatives? 

Qualsevol solució serà bona, menys fer servir un espai que condemna a algunes elianeres i elianers a no poder assistir. És aquesta la societat elianera que volem?

Katja Villatoro 

Els Verds de l’Eliana