Gestió, transparència i responsabilitat

El Aguijon
Fuente

Gestió, transparència i responsabilitat

 

En el Ple de juliol el Portaveu i Regidor d’EU-Els Verds,Jose Lorente, va presentar una pregunta escrita, interessant-se per una beca per a l’Àrea d’Igualtat que hauria d’haver-se resolt en març i de la que no es sabia res. En aquests moments amb el nou Govern sortit de “l’Acord del Virrei” no hi ha cap persona adscrita a  l’àrea d’Igualtat. Tenir una persona becada, formada perfectament en la matèria per col.laborar amb les propostes i direcció de la Regidoria, va be, com  va demostrar l’anterior responsable de l’àrea qui amb una persona contractada va fer una diagnosi d’igualtat que es va recollir en un informe per dur endavant un Pla d’igualtat, informe no publicat per decisió de l’actual Regidora i pel que sembla tampoc va endavant el Pla. Però el tema és més complexe.

Quan l’Ajuntament de l’Eliana, com administració pública, inicia un procediment esdevé obligada a resoldre’l en tot cas. L’art. 21 de la llei 39/2015 és taxatiu: l’administració está obligada a dictar resolució expresa i a notificar-la en tots els procediments.

Per aixó quan davant la pregunta del Regidor, la resposta va ser “no s’ha resolt” es podria entendre que la Regidora, i en el seu cas el cas l’Alcalde com responsable últim, haurien deixat de cumplir amb l’esmentada obligació legal. No val afegir que “entra en joc el silenci negatiu”, i en cap cas allibera a l’Ajuntament de l’obligació legal de respondre exoressament ja que fer efectiu el dret a la reclamació s’ha de saber el perquè.

I... quin és el motiu pel qual la Regidora ha deixat morir aquesta contractació per donar pas a una persona jove quan segons les baremacions publicades era perfectament vàlida? No seria millor tenir una col.laboradora encara que fos amb beca que no tenir cap? No li agrada a la Regidora de Compromís tenir persones becades? És curiós perque aquests contractes els estan fent servir les  Conselleries.

En tot cas, les decisions de l’Administració han d’estar motivades... recordem que la Constituciò reclama que l’Administració no siga  arbitraria, i s’ajuste en el quefer la llei i al dret. Així és com pense que es treballa per fer digna la gestió, la transparència i la responsabilitat.

Pura Peris, Eu-Els Verds, Sumem.