Parlem de mobilitat

Parle Vosté
Fuente

La qüestió de la mobilitat s’ha convertit en un tema clau en les nostres ciutats i pobles. Com fem els nostres desplaçaments quotidians dins del nostre municipi?

 L’Eliana és un municipi amb una població prou dispersa en el terme municipal. Una bona part dels elianers i elianeres no vivim en el casc urbà i ens desplacem des de les urbanitzacions cap al centre per anar als col·legis, institut, centre de salut, etc.. .Molts d’aquestos desplaçaments els fem en cotxe particular, entre altres raons, perquè no tenim un transport públic municipal que supose una alternativa més sostenible i raonable a l’ús del vehicle particular. A més a més construïm aparcaments dissuasoris prop del centre del poble, que en la pràctica suposen un estímul a l’ús del vehicle particular.

Hem de ser conscients de que l’envelliment progressiu de la nostra població fa, sens dubte, cada vegada més necessari disposar d’un transport públic que ens permeta fer les nostres gestions quotidianes amb comoditat i seguretat, sense necessitat de dependre del vehicle particular. Aquest servei públic, per estar en consonància amb l’Agenda 2030 caldrà que siga elèctric, accessible per totes les persones i gratuït o a un preu raonable.

L’Ajuntament ha fet una prova per veure la viabilitat d’instaurar un transport a demanda (TAD) al nostre municipi. Des d’Els Verds -Podem pensem que aquest servei no soluciona el problema de la mobilitat al nostre municipi ni aconseguiria reduir d’una manera important l’ús del vehicle particular. Pensem que en aquest tema hem de ser més ambiciosos, mirar amb una perspectiva de futur i plantejar-nos seriosament la creació d’una xarxa municipal de transport públic que arribe a tots els racons del municipi. Això  ajudarà a desincentivar agafar el cotxe per fer qualsevol gestió dins del poble. Aquesta mesura, acompanyada de la millora del transport interurbà que prevista pel govern autonòmic, ens ajudaria a aconseguir una Eliana més segura, més sostenible, amb menys soroll i més amable amb les persones.

Javier Soria 

Els Verds-Podem