El Aguijón es una sección de opinión en la que los participantes pueden exponer con total libertad su punto de vista sobre temas de actualidad y de interés que afectan a nuestra comunidad. Vivaleliana!, pretende ofrecer a sus lectores, claridad, libertad de crítica y argumentos, tomando partido, eso sí, con el debido fundamento y respeto, sobre las cosas que pasan a nuestro alrededor.
Vivaleliana! no se hace responsable de las opiniones vertidas sino que serán responsabilidad única de las personas que las escriben y firman.

La directora del decano taller-escuela de arte de l'Eliana, explica cómo se desarrolló la intervención artística convocada por el área de Igualdad del Ayuntamiento

Quisiera contestar a la reflexión que la Sra. Pura Peris hace en su medio de comunicación en la sección “El Aguijón”, respecto a Taller Artesano, empresa aludida y representada por mí.

En el mes febrero, mi equipo y yo fuimos invitadas por parte de la concejalía de Igualdad de l'Eliana, regentada por Isabel Montaner, a participar en la elaboración de un mural artístico para conmemorar el 'Día de la Dona'. Para ello se nos enviaron las bases de un concurso.

Rellenamos en tiempo y forma los datos solicitados en dichas bases oficiales y adjuntamos el boceto, tal como se solicitaba en formato digital. Puedo decir que lo que se envió al concurso fue literalmente copiado en el muro, incluida la firma (nuestro logo) en la esquina inferior izquierda que constaba en el boceto enviado al concurso y que parece ser el objeto de esta controversia.

Sinceramente, por nuestra parte no ha habido ningún afán publicitario, tan solo el hecho natural de firmar la obra como hace cualquier artista. Como dicha obra fue concebida y ejecutada por las tres mujeres que trabajamos en el Taller Artesano decidimos firmarla como colectivo.

El pasado 19 de Abril, pasando por el túnel, pude observar a ambos lados de los otros murales que se pintaron, 2 paneles de dos metros cada uno, pintados de violeta oscuro con un logotipo en blanco y la mención de una página web de una empresa de Valencia.

publicidad en mural del tunel del metro de la eliana

Me pareció que éso excedía de lo propuesto en las bases oficiales, puesto que se estaba pintado fuera de los márgenes de la obra y no a modo de firma dentro de ella.

Así se lo comuniqué ese mismo día a la regidora de Igualdad, proponiéndole la conveniencia de borrar esos paneles y ver de qué manera podíamos subsanar la cuestión. Yo me ofrecí a borrar nuestra firma artística si era necesario.

Por lo demás, por supuesto no ha habido ninguna retribución del trabajo realizado, tan solo se nos facilitaron los materiales necesarios tal como constaba en las bases.

Esto nos parecen efectos colaterales de una mala gestión, por lo que en adelante nos pensaremos mucho la posibilidad de colaborar de nuevo con el Ayuntamiento.

 Graciela Crespo Irago,
 Directora del Taller Artesano.

 

Si hi ha alguna cosa que considere inadmissible en qualsevol persona, però sobretot en aquelles que diuen representar-nos a totes és que ens tracten d'enganyar dient coses inexactes o falses.

I això és el que vaig observar en el ple d'abril de l'Ajuntament de l’Eliana per part de la representant i portaveu del grup Compromís, i em dol especialment per què aquesta senyora és la regidora d'Igualtat pel que flac favor està fent a les dones del nostre poble amb aquestes asseveracions i amb altres accions de les que ens van donar compte en el ple.

Crec que es recordarà, doncs això sí la tècnica del màrqueting la saben fil per randa, que en ocasió de la celebració del 8 de març es va convocar una trobada d'artistes urbans amb la finalitat de transmetre un missatge d'igualtat dotant amb 300 euros per projecte, sent quatre els seleccionats. Aquesta expressió artística es pot veure en el llenç del túnel del metro de l'estació de l'Eliana ...

Doncs bé si s'acosten osbervaran com al costat de la intervenció artística es dóna publicitat a dues empreses relacionades amb l'art, una de l'Eliana i una altra de València.

Mural en el tunel del metro de la eliana 8 marzo

Publicitat en un bé de domini públic? Sense cap pagament de taxa per l'aprofitament especial que això suposa? I pot qualsevol empresa pintar-hi la seva publicitat?

Davant les preguntes que se li van fer a la regidora, la Sra. Montaner en primer lloc va reconèixer desconèixer el fet ... com? Per ventura no s'ha passat a veure com ha quedat la intervenció artística que ha pagat amb els diners de tota la ciutadania? I el que és més greu, va pretendre ocultar la, pel que sembla ocorreguda, irregularitat al·legant que a la convocatòria es podien presentar tant "artistes individuals com entitats", i això no és així.

Només cal acudir a les bases que se suposa van sortir de la Regidoria, per observar o bé que aquesta senyora desconeixia les bases que ella mateixa aprovà- el que evidenciaria si més no negligència en l'exercici de les seves responsabilitats com a regidora delegada de l'alcalde-, o el que seria més greu, que va utilitzar una inexactitud per tapar una possible deixadesa en la funcions o per tractar d'ocultar el fet d'haver pres una decisió adjudicant al projecte a empreses, no sabem amb quina finalitat o benefici, cosa no possible segons les seves pròpies bases.

Com que no sóc persona que li agrada argumentar sense evidències, jutgen vostès.

Les bases i la resolució Podeu llegir al web municipal ... o als links que els adjunt ...

Si accedeixen a la base llegiran:

«3. PARTICIPANTS

Artistes urbans, de l'Àmbit de l'grafit, la il·lustració, les arts plàstiques, el disseny o QUALSEVOL Altre Àmbit artístic i creatiu. Obert a la diversitat de cultures i a persones amb diversitat funcional. La inscripció serà gratuïta, i hi podran participar Totes les persones interessades individualment o en grup, sempre que posseïsquen els condiciones Següents:

• Majors de 18 anys.

• Qui opti per participar de forma col·lectiva, designaran una persona com a REPRESENTANT Davant de la entitat organitzadora, a qui correspondrà l'Exercici dels drets il 'assumpció de les Obligacions que és derivin de la Trobada a Tots els efectes.

• Les persones candidates presentessin un projecte per a intervindré en un mur de 5 x 2 m, la temàtica del qual versarà sobre l'apoderament de les dones a l'actualitat. 

• Presentar la documentació prevista d'aquesta convocatòria.

• Cada participant o Col·lectiu haura de presentar una o Diverses Propostes originals i inèdites, entenent per tal la que segueixi de la Seua Propietat exclusiva i que no Haja sigut premiada per Altres concursos i / o trobades o Estiguin a l'espera de la Decisió d'1 jurado

La persona o el grup participant respondrà Davant de L'organització de l'autoria i originalitat del projecte Presentat. "

És a dir que la convocatòria estava oberta només a artistes que treballessin de forma individual o bé a aquelles que decidissin treballar com a grup, però això Sra. Montaner no és el mateix que admetre un taller d'art o empresa dedicada a l'art ... ..lo que en cap cas s'admet en la convocatòria i equiparar les dues coses és desconèixer el que suposa l'art en l'actualitat.

Per si la situació no fos ja de per si estranya, si ens preguntéssim quins artistes es van presentar i com es diuen els seleccionats no trobaríem respostes ja que si busquem en la resolució de la convocatioria qui són els artistes adjudicataris, ens vam quedar sense saber-ho, excepte en el cas del Taller artesà de l'Eliana (empresa) que és l'únic que apareix referenciat. Els altres tres projectes, tots ells van obtenir 300 € en materials per a elaborar la seva expressió artística, no tenen assignat autors. Aquesta forma de resoldre no sembla molt respectuosa amb la transparència, matèria de la qual casualment també és responsable la mateixa regidora.

Sincerament, aquests són els representants que ens mereixem els ciutadans i particularment les ciutadanes d'aquest poble? Què pensa de tot açó el Sr. Alcalde que en definitiva és qui li ha delegat les àrees de responsabilitat i per tant és el responsable últim de les accions dels seus regidors delegats ?.

Tant de bo vinguessin més veïns i veïnes als plens, potser així els que ens representen, ja que cobren per exercir les seves competències, no es limitarien a fer-se fotos, posar-se samarretes o participar en concentracions, sinó que a més s'esforçarien per gestionar de forma honesta, correcta i com es mereix la ciutadania.

http://www.leliana.es/sites/default/files/u4/resolucio.pdf

 

http://www.leliana.es/sites/default/files/images/bases_trobada_artistes_urbans_leliana.docx

 

Pura Peris,
portaveu del Verds de l’Eliana.
Grup EU-Els Verds, sumem per l’Eliana

PRIETAS LAS FILAS

No hubiera querido seguir insistiendo en el asunto de la negligente actuación de la concejala Montaner en relación con el Plan de Igualdad porque creo haber aportado ya suficientes pruebas y argumentos para que esté todo suficientemente claro.

Sin embargo, después de diversas preguntas sin respuesta en esta sección y algunas otras torpedeadas por el Sr. Alcalde en Pleno municipal, llegan por sorpresa unas “aclaraciones” del gobierno municipal a una reciente noticia publicada en este medio en el que se evidencia la injusticia de las bases del Ayuntamiento de l’Eliana que equiparan, si no es que favorecen, las opciones de personas con un simple cursillo de formación de 250 horas con aquellas otras que pueden presentar un currículo con graduación o licenciatura universitarias y un master especializado en igualdad. Injusticia denunciada por profesionales que trabajan en el sector. Sospechoso.

Hay medias verdades que no son sino un puñado de mentiras y aclaraciones que no tienen más propósito que confundir. Y ése es el caso de esa nota remitida a esta redacción por el jefe del gabinete de comunicación, en nombre del equipo de gobierno de l’Eliana.

Dice la nota “aclaratoria”, en pocas palabras, que para establecer las bases de la convocatoria, el Ayuntamiento ha seguido las directrices de la Consellería de Igualdad de Compromís porque no tiene competencias para crear un criterio específico. ¿Perdón? ¿De verdad quieren que creamos que un Ayuntamiento no puede definir, dentro de la ley,  los requisitos para cubrir sus puestos de trabajo y tiene que mimetizar lo que dice o hace una consellería? 

Dice también, reiterando lo que ha dicho en diversas ocasiones la concejala Montaner, que lo que ahora se crea es una plaza de agente con categoría A2 y no una beca como la que gestionó el concejal Lorente hace nueve meses. Claro, el concejal Lorente gestionó lo que podía conseguir en áquel momento, entre otras razones porque el PSOE no le permitió aumentar el presupuesto para Igualdad que hubiera admitido otras alternativas. Francamente, lo que sospecho, detrás de este insistente argumento que pretende justificar un retraso de nueve meses es que a la concejala Montaner le debió dar vergüenza tener bajo su mando a una licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, Análisis de Políticas Públicas, Cooperación y Educación al Desarrollo por la Universidad de Valencia y Master en Estudios de Género, Mujeres y Ciudadanía, especialidad en Políticas Públicas por la Universidad de Barcelona, cobrando una beca  , mientras ella, una maestra de música sin plaza se lleva a casa más de 3.000 euros mensuales por haberse apuntado a política profesional en Compromís y veletear con la oposición y el equipo de gobierno, según el año o el humor. 

Por último, la nota dice que el Plan de Lorente fue rechazado “por no considerarlo óptimo”.

Es decir ¿que no era “perfecto”?, ¿que tendría “algún leve defecto”? ¿Podemos preguntar cuál? Porque si era leve, o se acercaba, aún sin alcanzarlo, a lo “óptimo” puede deducirse que era sencillo retocarlo y darle solución. Y si lo de “no óptimo” es un desliz generoso del lenguaje para no decir que era malo o rechazable, ¿por qué no se aprestaron a plantear otro de su agrado cuanto antes? En ninguno de ambos casos se entiende que se congelara nueve meses en un cajón hasta que al que suscribe se le ocurrió denunciarlo.

Lo que sí sabemos por esta nota es que el PSOE de l’Eliana se aviene a arropar a su socia de gobierno asumiendo en conjunto la responsabilidad de la gestión de la concejala Montaner en este asunto. Encomiable actitud solidaria, sobre todo teniendo en cuenta que la concejala no se ha privado de decir, para justificar su irresponsable gestión que, en definitiva, ella solo lleva nueve meses en el tajo y que la ley rige desde 2007. Es decir que la responsabilidad mayor la atribuye al PSOE de l’Eliana que durante 10 años ha hecho caso omiso de la ley. Y que no ha sido hasta la llegada del concejal Lorente al área de Igualdad en 2017 que el obligado por ley Plan de Igualdad se ha puesto en marcha. Total que de la parálisis de 10 años hemos de responsabilizar al PSOE y de los nueve meses recientes a Compromís y ahora ambos de la mano pretenden encubrirse juntos. ¿No es así?

O en el PSOE de l’Eliana hay unas cuantas almas cándidas, o es que todavía no se han dado cuenta de lo que llevan colgado del brazo.

Germán López-Guitián

 

 

 

 

Más artículos...