Front a la corrupció...

El Aguijon
Fuente

Front la corrupció...

transparència, gestió directa dels serveis públics i pacte local contra  les males praxis i la corrupció.

Un nou escàndol de males praxis en les institucions sacseja la ciutadania….Tots els dies ens trobem notícies als diaris amb nous casos de corrupció en la contractació d’assessors, d’obres i serveis que resulten bàsics per la ciutadania; casos que s’han multiplicat gràcies a les regulacions neoliberals dels darrers anys on en lloc d’aprovar un sistema definitiu de finançament de les Entitats locals han afavorit l’entrada en massa del sector privat el qual a través de contractes, concessions i altres negocis han assumit el paper propi del municipi com servidor públic i el canvi d’actors sembla, per les notícies, que no ha variat la situació.

Per acabar d’arrodonir el cercle la llei d’estabilitat pressupostària i les limitacions per endeutar-se han servit per “justificar” i per intentar “perpetuar” la utilització del sector privat en la gestió dels serveis públics. I ja veiem cada dia en què s’ha convertit aquest mercat: sobrecostos inassumibles i no justificats que amaguen “possibles desviaments de diners públics i que a qui afecten en definitiva és a la ciutadania que es queda sense el servei – no cal que recordem com tenim a l’Eliana la desnitrificadora amb antics gestors d’ACUAMED imputats I un sobrecost inassumible- i, en el millor dels casos, pagant caríssim uns serveis que, de dur-los directament l’Ajuntament podrien suposar un gran estalvi de diners públics.

Per això i perquè tenim a l’ADN el ser servidors del nostre poble, des de Els Verds, volem deixar  clar que rebutgem totes les formes de corrupció des de la més directa “el saqueig dels diners públics” fins la més subtil i amagada mal anomenada “irregularitats administratives” però que en tot cas implica desviacions de poders, abusos de los institucions i contractacions d’amistats o familiars. I per evitar-ho proposem l’assumpció per part de tots els partits polítics que es presenten a les eleccions d’un Pacte local contra la corrupció, pacte que haurà de ratificar-se al primer plenari de la nova legislatura, per iniciar-la de forma honesta, amb regles del joc que per fi facen complir les normes que fins ara no s’han dut a terme. Els Verds tenim clar que cal  la transparència plena de tota l’activitat municipal. Sols així guanyarà la ciutadania i acabarem entre totxs amb la corrupció. 

RAE: definició de corrupció: En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

Pura Peris.

Candidata a la alcaldia de l’Eliana, Els Verds

17/04/2019